Adverteren

Wil je jouw bedrijf of website ook op Wraaksex.nl onder de aandacht brengen? Dat kan! Het is mogelijk om met Wraaksex.nl een link te ruilen, maar adverteren met een banner kan ook. Hieronder een kort overzichtje van onze advertentiemogelijkheden:

– Verschillende banner posities
– Tekstlinks
– Thumb ads
– Advertorial (posting incl. url vermelding van jouw website)

Informeer over beschikbare posities, formaten, tarieven of speciale wensen kunnen gemaild worden via ons contactformulier.